วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การเดินทางที่น่าเบื่อ (KUNG)

การเดินทางที่น่าเบื่อ (KUNG)การเดินทางที่ทำให้เราได้รู้ว่าเพื่อนเรา(จะไม่ทิ้งกัน)
( ที่มา : http://youtu.be/KCE7VvTBBoQ )